OP WEG NAAR EEN NIEUWE PASTORALE EENHEID
OP WEG NAAR EEN NIEUWE PASTORALE EENHEID

Pastorale eenheid
in wording
St Godelieve

Pastorale eenheid
in wording
St Godelieve

Pastorale eenheid
in wording
St. Godelieve

Pastorale eenheid
in wording
St. Godelieve

OP WEG NAAR EEN NIEUWE PASTORALE EENHEID

Met ingang van 1 januari 2023 bekomt pr. Frans Dewulf eervol ontslag als pastoor in de federatie Gistel en pr. Noë Clarysse als pastoor in de federatie Oudenburg.
We zullen nog de gelegenheid hebben om hen in hun respectievelijke  geloofsgemeenschappen van harte te danken voor hun jarenlange inzet als parochieherder.
Voor pr. Frans Dewulf zal dit concreet gebeuren tijdens een afscheidsviering op 20 november.
We verwelkomen ook pr. Mathias Parret die met ingang van 1 januari 2023 pastoor wordt in de federatie Gistel en in de federatie Oudenburg. Op 15 november bekomt hij eervol ontslag als medepastoor in de PE OLV van vrede regio Ieper.

De vorming van pastorale eenheden komt in ons bisdom stilaan in een eindfase.
De meeste federaties zijn intussen reeds doorgegroeid tot PE of zijn aangemeerd bij een grotere PE.
Wat de federaties Gistel en Oudenburg betreft heeft het vicariaat voor de parochies,
na discrete aftoetsing, besloten om deze te laten ontwikkelen naar één nieuwe Pastorale Eenheid. Dat wordt dan dus de nieuwe parochie, bestaande uit drie entiteiten, namelijk Eernegem,
Gistel en Oudenburg.
Bedoeling is ook dat pr. Mathias Parret dan de pastoor-moderator zal worden van de nieuwe PE ,
dit in samen gedragen verantwoordelijkheid met de andere vrijgestelden en het team.
Ook blijven er lokaal veel vrijwilligers nodig. Een goede balans vinden tussen groeien naar éénheid
in de nieuwe PE en de sterktes van lokale groepen en
gemeenschappen, vormt overal een belangrijke, maar boeiende uitdaging.
Streefdoel is om dan tegen eind 2023 van start te kunnen gaan met de nieuwe PE.
Overgangen en veranderingen zijn  niet  gemakkelijk , maar we mogen er alle vertrouwen in hebben dat het goed kan lukken.
Onze geloofsgemeenschappen worden brozer, maar blijven evenzeer geroepen om getuigenis af te leggen van Jezus’ blijde boodschap en Gods liefde voor iedereen. Daar draait het uiteindelijk om!


Hartelijke groet
Marc Steen, bisschoppelijk gedelegeerde voor de parochies
en vicaris-generaal bisdom Brugge
Welkom
op de website
van de pastorale eenheid
H. Godelieve Gistel eernegem
Welkom
op de website
van de pastorale eenheid
H. Godelieve Gistel eernegem

Welkom op de website
van de pastorale eenheid
in wording
H. Godelieve

   Onze Kerken

Misschien heb je ernaar gezocht
of ben je er heel toevallig op terechtgekomen.
Hoe dan ook, de geloofsgemeenschap van
Gistel, Moere, Snaaskerke en Zevekote Bekegem en Eernegem heet je welkom.

Met de site willen we vooral praktische informatie aanreiken.
Wie zijn wij? Wie zijn de verantwoordelijken?
Wanneer hebben de eucharistievieringen plaats in het weekend en op weekdag?
Bij wie kan je terecht met je vragen of om een doopsel of een huwelijk aan te vragen?
Wat leeft er in onze geloofsgemeenschap?

Met de website bieden we je heel wat informatie aan en hopen dat je er een antwoord vindt
op je zoeken en vragen.
We wensen je een boeiende kennismaking.

De Stuurgroep van de pastorale eenheid
Sint Godelieve
Gistel Moere Snaaskerke Zevekote Eernegem Bekegem

Visie

 

"De pastorale eenheid St Godelieve Gistel Eernegem is een groeiend samenwerkingsverband
tussen de parochies O.-L.-Vrouw ten Hemel Opgenomen Gistel, de Sint-Niklaasparochie van Moere,
de Sint-Corneliusparochie van Snaaskerke, de O.-L-Vrouwparochie van Zevekote.

de St Amandusparochie van Bekegem en de St Medardusparochie Eernegem "

 

 

"De werking van een pastorale eenheid wordt mogelijk gemaakt door het samenspel van een team,

enkele werkgroepen en waar het mogelijk en wenselijk is een aantal pastorale ploegen,
die zich inzetten voor het kerkelijk leven in lokale gemeenschappen.

Het secretariaat en de economische adviesraad functioneren als ondersteunende diensten."
 

(Uit 'Handvest voor de pastorale eenheid' blz.14)

Werking
de pastorale eenheid wordt geleid door het team (momenteel, in de groeifase, de federale stuurgroep van federatie Gistel en het pastoraal team van parochies Bekegem en Eernegem).
Het team bepaalt het beleid, co
ördineert de verschillende werkgroepen,
draagt verantwoordelijkheid voor het beheer en onderhoudt het contact met de andere pastorale eenheden in het decanaat en het bisdom.
Het team draagt zorg voor vijf belangrijke aspecten van de pastorale eenheid.
- Verkondiging en catechese
- Liturgie en gebed
- Zorg voor mensen en solidariteit
- Beheer van de materiële en financiële middelen
- Beleid van de pastorale eenheid.
           
Deze aspecten kunnen behartigd worden door verschillende werkgroepen.

Het team ondersteunt de plaatselijke pastorale ploegen.

Leden van de pastorale stuurgroep

Edgard Duplacie, Els Declerck, Marc Geldof, Alexander Rodenbach, Dorine Desmet,
Maria Vandenbroucke, Bea Vitse, Rika Delafontaine, Verplancke Els
Zr. Annie Vandycke, Tineke Coeman, Marleen Daeleman, Nancy Flockman, Liesbeth Allemeersch, Sandra Paepe.


www.kerk-in-gistel-eernegem.be
Copyright © 2019